Безплатна електронна библиотека

Бюджет и одит в публичния сектор

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2010
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,38
ISBN: 978-954-730-671-4
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

книги Бюджет и одит в публичния сектор epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

Представена езаконовата уредба на съставянето, приемането, изпълнението и отчитането надържавния и общинските бюджети, условията и реда за поемането на държавен иобщински дълг и за издаването на държавни и общински гаранции по дълга, както ина правомощията, устройството, организацията и дейността на Сметната палата катодържавен орган за външен одит на бюджета и други публични средства.Включениса и актовете, които уреждат принципите и изискванията към системите зафинансово управление и контрол в организациите от публичния сектор и къмвътрешния одит в тях, одитните дейности по фондове и програми на Европейскиясъюз, както и обхвата и съдържанието на дейността по държавна финансоваинспекция.Поместени са и актове на правото на Европейския съюз, уреждащизащитата на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и другинередности.

...ния сектор, наричани по-нататък "организациите", статута и функциите на структурите и ... ODIT.info - Дискусия - вътрешен одит в публичния сектор ... ... В резултат на промените в Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС) от юли 2010г., в чл. 12, ал. 2 се създаде правна възможност с решение на министъра на Дирекция „Вътрешен одит" е на пряко подчинение на министъра и осъществява вътрешен одит в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС) на: Одит в Публичния сектор с ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... . 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС) на: Одит в Публичния сектор се извършва от Сметната палата като външен одитор и от Вътрешни одитори, които се назначават ... телите с бюджет по бюджетите и управлението на тяхното По смисъла на разглеждания закон вътрешният одит е независима и обективна дейност за предоставяне на ... принципите на Регламент 1605/2002г. относно общия бюджет ... Вътрешен одит в публичния ... Институтът за следдипломна квалификация при УНСС организира подготвителен курс за изпита за придобиване на сертификат "Вътрешен одитор в публичния сектор".. Курсът ще се проведе на 24 и 25 февруари 2018 г. Дирекция "Вътрешен одит" е на пряко подчинение на министъра и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор. Дирекция "Вътрешен одит" извършва дейността по вътрешен одит на структурите ... Доклади и становища; Бюджет на Сметната палата ... и дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит" на Министерството на финансите. ... на управлението и отчетността в публичния сектор ... Работа: Вътрешен одитор в публичния сектор • Търсене сред 7.200+ актуални предложения за работа в България и в чужбина • Конкурентна заплата • Постоянна, временна заетост и работа на непълен работен ден • Бюлетин с ... Координация и хармонизация на финансовото управление и контрола в публичния сектор - г-н Фейзи Бекир, заместник - министър на финансите Изказване (аудиофайл) Книга » Бюджет и одит в публичния сектор 2010 ★ Плащане в брой при получаване ★ Бърза и евтина доставка до адрес. Чл. 5. (1) Финансовото управление и контрол в публичния сектор е цялостен проце...