Безплатна електронна библиотека

Правен режим на означенията - Живко Драганов

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2006
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,75
ISBN: 9546499048
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Живко Драганов

Най-добрият Правен режим на означенията pdf, който ще намерите тук

Описание:

Представеният труд обхваща анализ на правния режим на марките, географските означения и фирмите и на техните общи белези като обекти на правото. За пръв път посочените обекти на интелектуална собственост са разгледани във връзка с общите им белези. Обсъдени са и въпросите, свързани с използването на означения в интернет. С оглед усъвършенстването на нормативната уредба са направени редица предложения de lege ferenda.Представената работа възприема нов подход при изследването на марките, фирмите и географските означения. Като обобщаващо понятие и за трите обекта на правото се използва термина “означение”. Анализирани са общите им белези и това ще допринесе не само за развитието на теорията в областта на интелектуалната собственост, но и за дискусионното разглеждане на поставените въпроси в научните среди. Разгледан е и реда за защита срещу неправомерно използване на означения в интернет. За всички, които проявяват интерес към разглежданите проблеми допълнително улеснение представлява систематизацията на достъпната литература, която включва заглавия на български, руски и английски език.Изложението е разпределено в увод и осем глави. Обособен е самостоятелен раздел с предложения за усъвършенстване на нормативната уредба. Включени са съдържание, списък на използваната литература и седем приложения – списъци на държавите участнички в международните договори в областта на закрилата на правата върху означения.

...ията ... Правен режим на означенията ... Правен режим на означенията, книга от Живко Драганов ... ... . Автор: Живко ... Виж откритите Начало за търсене "правен режим на държавната служба" в . Необходимостта от тази дисциплина възниква с приемането на закона за държавния служител през 1999 г. и съответно последвалите го,свърз ... Правен режим на означенията ≫ описание и цена ≫ Книги ... ... . и съответно последвалите го,свързани с прилагането подзаконови нормативни актове.Дисциплината правен режим на ... Правният режим на банковата карта беше създаден с приемането на Наредба № 16 от 2 март 1995 за плащанията с банкови карти (ДВ, бр.28 от 1995 г.). praven-rezhim-na-oznacheniata-zhivko-draganov.jpg Автор: Живко Драганов Заглавие: Правен режим на означенията Прeдcтaвeният труд oбxвaщa aнaлиз нa прaвния рeжим нa Правен режим на означенията интернет книжарница "Нова звезда" Автор: Живко Драганов Като част от ЕС, в случаите когато България издава разрешения за употреба при условията на чл. 11 от ЗЛПХМ, държавата е задължена също чрез изпълнителния директор на ИАЛ да информира и ... Правен режим на означенията Автор: Живко Драганов. Цена: 7.20 лв. Отстъпка: 1.80 лв. (20.00 %) Правен режим на означенията ... Правен режим на данъка върху доходите на физическите лица и корпоративния данък. Правна характеристика на данъка върху общия доход: 1. Пряк данък - субектът на данъчното задължение и ... В редакцията на ЗУТ се появи нова алинеа 4 на чл.37, която гласи, че в сграда в режим на етажна собственост необходимите места за паркиране се осигуряват с инвестиционния проект в паркинг ... Абе, Правен свят, какво става с комисията за изработване на нов механизъм за заплатите. Поредният прах в очите. Питайте ги тея във ВСС и без това по обясними причини само на вас отговарят ... "Правен режим на защита на конкуренцията в ЕС. Антикартелно право" от д-р Иван Стойнев издава "Сиела". На пазара може да намерите първото цялос...