Безплатна електронна библиотека

Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор. Закон за вътрешния одит в публичния сектор. Закон за държавната финансова инспекция. Коментар - Колектив

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2006
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,52
ISBN: 9549899977
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Колектив

Можете да изтеглите книгата Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор. Закон за вътрешния одит в публичния сектор. Закон за държавната финансова инспекция. Коментар във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

...бличния сектор. Чл. 1. Този закон урежда обхвата и осъществяването на финансовото управление и контрол, както и принципите и изискванията към системите за финансово управление и контрол в организациите от публичния сектор ... Агенция за държавна финансова инспекция | Агенция, София ... ... . Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор. Закон за вътрешния одит в публичния сектор. Закон за държавната финансова инспекция. Коментар ⚫ от Колектив 【Апис】 9549899977 Купете сега от онлайн ... С цел пости ... Одобрен е Законът за финансовото управление и контрол в ... ... . Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор. Закон за вътрешния одит в публичния сектор. Закон за държавната финансова инспекция. Коментар ⚫ от Колектив 【Апис】 9549899977 Купете сега от онлайн ... С цел постигане на по-добра ефективност по прилагане на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор се предлага завишаване на размера на предвидената глоба за ... С приемането на ЗВОПС, ЗФУКПС и ЗДФИ се въведе разделяне на функциите на финасовата инспекция от вътрешния одит. Тези закони са задължителни за целия спектър от организации в публичния сектор. С цел постигане на по-добра ефективност по прилагане на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор се предлага завишаване на размера на предвидената глоба за ... 1. Закон за вътрешния одит в публичния сектор (изм. и доп., обн., ДВ, бр. 13 от 1 2.02. 2019г.);. 2. Международни Стандарти за професионалната практика по вътрешен одит, съгласно §1, т. 8 от Допълнителната разпоредба на Закона за ... Чл. 20. (1) Министърът на финансите изготвя годишен доклад за състоянието на финансовото управление и контрол в публичния сектор, обобщаващ информацията, получена по реда на чл. 8 . С промените се изменя и Законът за вътрешния одит в публичния сектор. Предвиждат се санкции за ръководителите на организации, неизпълнили задължението за изгра...