Безплатна електронна библиотека

Защита на класифицираната информация

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2015
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,69
ISBN: 9789547309234
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Най-добрият Защита на класифицираната информация pdf, който ще намерите тук

Описание:

В сборника е представена нормативната уредба на обществените отношения, свързани със създаването, обработването и съхраняването на класифицирана информация, както и условията и реда за предоставяне на достъп до нея.Поместени са и нормативните актове, уреждащи правото на достъп до обществена информация и защитата на физическите лица при обработването на лични данни и достъпа до тях.

...а на класифицираната информация от нерегламентиран достъп при нейното създаване, обработка, съхраняване и пренасяне ... Защита на класифицираната информация, Курсова работа по ... ... . 3 ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ В КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ.....210 СИГУРНОСТ НА АИС ИЛИ МРЕЖИ В СИСТЕМАТА В контекста на спецификата на функциониране на съдебната система са пред ... Сигурност на информацията ... .....210 СИГУРНОСТ НА АИС ИЛИ МРЕЖИ В СИСТЕМАТА В контекста на спецификата на функциониране на съдебната система са представени правилата за защита на класифицираната информация. Продължителност: 3 дни. Съдържание на програмата: 3. защита на класифицираната информация, на информационните системи и носители и на средствата за връзка и осигуряване на достъп по установения в ЗЗКИ и в актовете по прилагането му ред; Закон за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ): чл. 1 , ал. 3- относно определението за класифицирана информация; чл. 2- относно националното звено за контакт; Закон за защита на класифицираната информация. Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) цели усъвършенстване на нормативната уредба в областта на защитата ... Звено "Защита на класифицираната информация" е на пряко подчинение на министъра. Служителят, който го ръководи, е служител по сигурността на информацията. Организациите, в които се обработва информация свързана с компютърни системи трябва да отговорят на следните въпроси, за да отчетат правилно възможните последствия от включването към Интернет в областта на ... Защита на личните данни и класифицираната информация. Основно звено: Център по юридически науки Образователно-квалификационна степен: Магистър Професионална квалификация: Магистър по защита на личните данни и ... Как се отнася термина система за защита на информационната сигурност към термина система за защита на класифицираната информация? Цитат на деня: Лустрацията е реална възможност в този парламент. Методи Андреев планира да прокара лустрационен закон чрез промяна в Закона за защита на класифицираната информация. Закон за защита на личните данни Закон за МВР Правилници. Правилник за прилагане на закона за защита на класифицираната информация . Правилник за устройството и дейностт...