Безплатна електронна библиотека

Годишен финансов отчет 2006: Данъчно облагане - Колектив

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2006
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,7
ISBN: 9549899950
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Колектив

Всички Колектив книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

...е за 2010г. на ПРЕДПРИЯТИЯТА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ От:Интер Контакт Българ , 10 ... PDF Годишен отчет 2006 - armeec.bg ... .01.2011 13:48: Отговори Цитирай ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2 0 0 6 . 2 ... 3.4 Данъчно облагане ... нормативна уредба по застраховането, в сила от 1 януари 2006 година, дружеството ... Леярмаш АД Годишен финансов отчет към 31 декември 2006 г. 3 Баланс Към 31 ... ODIT.info Семинари - Год. финансов отчет + ново данъчно ... ... ... Леярмаш АД Годишен финансов отчет към 31 декември 2006 г. 3 Баланс Към 31 декември 2006 г. В хиляди лева Бел. 2006 2005 Активи Имоти, машини, съоръжения и оборудване 8 2,047 2,200 Нематериални активи 911 15 Годишен Отчет 2018 ... Финансов отчет и бележки към него 57 ... Към 31 декември 2018 г. отчетохме печалба след данъчно облагане от 131.5 млн. лв. Активите на банката достигнаха 7.78 избягване на двойното данъчно облагане 4. Годишен финансов отчет, включително приложенията към него 5. Копие от доклада по Закона за независимия финансов одит 6. 1. Годишен финансов отчет. На основание чл.92, ал.3 от ЗКПО с годишната данъчна декларация се подава годишният финансов отчет, включително приложенията към него. Lex.bg - Семинари - Счетоводно приключване и данъчно облагане на 2011 г. Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет (ГФО), включително заверен, ако организацията подлежи на независим финансов одит - за ЮЛНЦ в обществена и в частна полза;Годишен доклад за дейността (ГДД) по чл. "Годишен финансов отчет. Данъчно облагане - 2005 г. - "Данъчно законодателство - 2006 г." - "Осигуряването в практиката на предприятието 2006г." - "Административни нарушения и нака: кн. 120.00: 6 Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Съставител на финансов отчет може да бъде лице, което отговаря на посочените изисквания за задължителна минимална степен на завършено образование и съответстващ към ... ОБЯВЯВАНЕ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2016Г. За първа година Годишният финансов отчет- ГФО ще се съставят и публикуват по новия Закон за счетоводството и за първи път се очаква Агенцията по вписванията да следи за ......