Безплатна електронна библиотека

Закон за данък върху добавената стойност. 2007

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2007
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,55
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Всички книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

...ие и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност УКАЗ № 343 На основание чл ... Закон за данък върху добавената стойност ... . 98, т. 4 от Конституцията на Република България добавената стойност по отношение на правилата за фактуриране на данък върху добавената стойност ( ОВ , l 189/1 от 22 юли 2010 г.)." § 52. Закон за допълнение на Закона за данък върху добавената стойност УКАЗ № 255 На ос ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... .)." § 52. Закон за допълнение на Закона за данък върху добавената стойност УКАЗ № 255 На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ ... Решение № 7 на Конституционния съд на РБ от 2007 г. - бр. 37 от 2007 г.; изм., бр. 41 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 52 от 2007 ... Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 21.03.2017 г., доп., ДВ бр. 24 от 21.03.2017 г. pdf / 14405.48 KB ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ(ЗДДС-2010) част vi Част шеста. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦАТА Глава девета. РЕГИСТРАЦИЯ Чл. 94. (1) Националната агенция за приходите създава и поддържа специален регистър по този закон, който ... 1 Проект! ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (4) Не се признава за данъчни цели разходът за данък по чл. 79, ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност на активи, непризнати по реда на ал. 1 - 3. ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ Обн. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006г. Част първа. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. Този закон урежда облагането с данък върху добавената стойност (ДДС). Чл. 2....