Безплатна електронна библиотека

Данък добавена стойност при вътрешнообщностна търговия + CD - Ася Инджова, Благой Иванов

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2007
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,19
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Ася Инджова, Благой Иванов

Тук ще намерите книгата Данък добавена стойност при вътрешнообщностна търговия + CD pdf

Описание:

...л. 53, ал. 1 от същия закон стойност на активите, да се предвидят факторите, които ще се вземат под внимание ... Министерство на финансите :: Данък върху добавената стойност ... . При всички случаи това ще бъде една предварителна, приблизителна оценка. при възстановим данък добавена стойност, ДДС не се включва в бюджета, при невъзстановим данък добавена стойност, ДДС се включва в бюджета. 2.Същност и особености при облагане с ДДС Данъкът върху добавената стойност е универсален, многофазен ... www.book.store.bg ... . 2.Същност и особености при облагане с ДДС Данъкът върху добавената стойност е универсален, многофазен и некумулативен данък. Въведен е в почти всички европейски страни. Понятието „възстановим данък върху добавената стойност" е дефинирано в § 1,т. 1 от Допълнителните разпоредби на Постановление № 189 от 28.07.2016 г. и това е сумата на платения данък върху ... Данък върху добавената стойност в България - ползи, задължения и облекчаване на процедурите Автор: Калоян Стайков Редактор: д-р Десислава Николова Дата: януари 2016 г. лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация при доставки на услуги по чл. 97а и за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от ... При неизпълнение на това задължение в упоменатия срок на регистрираните лица ще се налага санкция в размер от 250 лева до 2500 лева на основание чл. 132, ал. 3 от Закона за данък добавена стойност. Промени в Закона за данък върх у добавената стойност В този раздел на брой 2 на Данъчни новини за 2018 година обобщаваме по-важните промени в Зак она за данък а върху Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2016 г. - Промени, свързани с данъчната основа на доставките на услуги, приравнени на възмездни - 2016 г. Отчитайки този нов праг и посоченото в т. 4.1 и 4.2 от настоящата статия, може да се направи извод, че максималната стойност на корпоративния данък, който може да се преотстъпи по реда на чл. 189б ......