Безплатна електронна библиотека

Съдебна практика по Закона за задълженията и договорите - том I (ЗЗД чл.1 - чл.26)

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2007
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,76
ISBN: 978954аск
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Можете да изтеглите книгата Съдебна практика по Закона за задълженията и договорите - том I (ЗЗД чл.1 - чл.26) във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

Трето допълнено издание. Сборникът включва над 300 съдебни практики по чл. 1-26 (и следващи) от Закона за задълженията и договорите, включително и голям брой определения, тълкувателни решения и постановления. Освен подробното съдържание, за удобство на читателя, издателството помества и удобен Указател на съдебните практики по членове, както и Списък на използваните съкращения. Настоящият Сборник е извлечение от компютърна информационна система "Норма".

... на Закона за задълженията и договорите, като в допълнение е посочена и правна литература, която разглежда проблемите в тази област ... Съдебна практика по Закона за задълженията и договорите ... ... . В сборника е събрана и систематизирана задължителна съдебна практика по тълкуването и прилагането на Закона за задълженията и договорите, като в допълнение е посочена и правна литература ... В сборника е събрана и систематизирана задължителна съдебна практика по тълкуването и прилагането на Закона за задълженията и д ... Съдебна практика по Закона за задълженията и договорите ... ... ... В сборника е събрана и систематизирана задължителна съдебна практика по тълкуването и прилагането на Закона за задълженията и договорите. В петата част се обръща внимание на действията на задълженията - изпълнение ... Виж откритите Творчество за търсене "ззд" в art.store.bg - магазин за творчески и художествени материали. Тук ще намерите всичко необходимо за да създадете своите красиви неща.. Закон за задълженията и договорите . Чл. 2 ... Чл. 26 Тълкувателно решение № 94 от 7.ix.1970 година, ОСГК на ВС ... Решение № 556 по 7.iv.1998 г. по гр.д. № 2119/97 г., v г.о., докладчик зам.-председател на ВКС ... В сборника е събрана и систематизирана задължителна съдебна практика по тълкуването и прилагането на Закона за задълженията и договорите. В първата част се обръща внимание на на сключването и действието на ... Закон за задълженията и договорите. Чл. чл. 1-216. Синтез на юриспруденцията. С.: „Общ фонд за подпомагане студентите от Висшите учебни заведения в България", 1948, с. 216. 15 За двете решения вж. Заобикалянето на закона е основание за нищожност на договорите, което е уредено в чл. 26, ал. 1, пр. 2 ЗЗД като отделно от противоречието на закона (чл. 26, ал. 1, пр. 1 ЗЗД) основание за нищожност. Съдебна практика по Закона за задълженията и договорите - в два тома. Издателство: Паралакс; В наличност: Не; Корична цена: 39.00 лв (-18%) Цена на Мобилис: 33.15 лв. Спествявате: 5.85 лв + 117 точки съдебната практика (разбира се, никога по един окончателен и застинал начин). 1 За изброяването в тоя смисъл вж. В. Ганев, Учебник по обща теория на правото, т.1., С, 1947. Анализ на измененията на ... В статия за "Лекс" проф. Анелия Мингова отговаря на въпроса кога съдът е длъжен да следи служебно за нищожността на правните сделки, по който предстои да се произнесат Гражданската и Търговската колегии на ВКС с ... С оглед на това следва да се посочи, че в съдебната практика е застъпено и виждането, че по аргумент от чл. 227, ал. 1, б. „в" ЗЗД договорът за дарение е едностранен договор и по начало не създава ... § 4. Настоящият закон влиза в сила от 1 януари 1951 г. и отменява: 1. Закона за задълженията и договорите. 2. Търговския закон, с изключение на чл. чл. 14 - 26, 68 - 238, 277 и 278, които остават в сила. 3. Правилата, уреждащи наемните отношения, се съдържат в Закона за задълженията и договорите, който не прави разлика в предмета на договора за наем, докато Германския граждански законник (Bürgerliches Gesetzbuch, накр. ДОГОВОРИ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ Юли (4) 2015 (1) Януари (1) 2014 (11) Август (3) Април (1) Март (6) Фе...