Безплатна електронна библиотека

Делови решения и сигурност на организацията - Румен Георгиев

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2007
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,96
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Румен Георгиев

Румен Георгиев книги Делови решения и сигурност на организацията epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

Актуалността на въпроса за деловите решения и сигурността на организацията се обуславя от настъпилите в края на XX век промени, свързани с рязкото нарастване на ролята на информацията и превръщането й в знания. Светът прозря, че значимостта на информацията не се свежда само до влиянието й върху структурата на капитала, производствените и пазарните параметри на продуктите и услугите, а и до практическата й интегрираност с всички ресурси на развитието - технологии, енергия, суровини, човешки ресурси, финанси, мениджмънт и т.н. Положителните помени и в икономическия, и в социалния, и в културния начин на живот и развитие се основават на улавянето и преобразуването в знания на актуалната информация за решаване на възникващите проблеми информация. Знанията от една страна са информация, а от друга - информацията е "суровина" за получаването на нови знания с помощта на знания от методически характер. Масовостта на този процес се осъществява най-вече в "ядрата" на обществото - организациите, където се вземат деловите решения: информацията е "суровина" за вземане на делово решение, а то в качеството си на намерение за организационно действие, е знание, но от друг вид - приложно знание. Усъвършенстването на организацията на информацията и на процесите по вземането делови решения стана "поле" от проблеми, които не могат да бъдат решавани без методологията на съзнателното "общуване" с различните състояние на средата на сигурност, каквито са предизвикателствата, рисковете и заплахите. Представеният в учебника материал се основава на системно-целеви подход към сигурността на организациите и деловите решения като инструмент за тяхното оцеляване и ефективно развитие в съвременното рисково общество. Целта на учебника е да запълни липсата на достатъчно знания за взаимната зависимост между икономиката, информацията и сигурността и да подпомогне формирането на системно мислене, знания, умения и навици във връзка с организиране на решенията и производството на сигурност в организациите (в рамките на държавните стандарти в областта на икономическото и мениджърско образование). Предмет на разглеждането са знанията, необходими на студентите - магистри по икономика в СУ "Св. Климен Охридски" за израстването им като експерти-аналитици и организатори, които могат системно да анализират и организират како общуването с различните състояния на средата на сигулрност, така и избирането и ползванто на съвременни методи и техники на разработването, подбирането на варианти и реализацията на решения, осигуряващи сигурност и стабилно развитие на организацията, в непрекъснато и бързо променящите се условия на външната и вътрешната среда. Настоящата книга може да бъде ползвана не само от студентите по икономика и мениджмънт в качеството на учебник, но и да подпомогне ръководители, предприемачи, експерти и работещи в организации в областта на сигурността, в стопанската и нестопанската сфери и публичния сектор, за активно усвояване на стратегии на поведение, принципи и методи на организация на деловите решения, водещи не към генериране на порочни практики от миналото, а към реални и адекватни на изискванията на информационното общество промени... Авторът Румен Младенов Георгиев е доктор на икономическите науки, ст.н.с. II ст., професор и действителен член (академик) на Международната академия по Мениджмънт (IAM). Той е вицепрезидент на Международния съюз на икономистите (IUE), който е генерален консултант на Икономическия и Социален съвет на ООН и член на Организацията на обединените нации сред неправителствените организации. Бил е председател на Бюджетната комисия на Великото народно събрание (1990-1991), както и Първи зам. председател на БНБ (1984-1990). Притежава богат опит като експерт и ръководител в различни държавни, международни и бизнес организации. Преподава в СУ "Св. Климент Охридски" и в ЮЗУ "Неофит Рилски". Член е на Академичния съвет на ЮЗУ "Н. Рилски".

...ОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Фигура 35 ... Представяне (презентация от автора) на книгата: Делови ... ... . Елементи на оценка и подготовка за управление на промяната на организацията за кибер сигурност ..... 215 Фигура 36. Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) е неразделна част от общата външна политика и политика за сигурност (ОВППС) на Съюза[1]. ОПСО е определена в До ... 《Делови решения и сигурност на организацията》| Румен ... ... . ОПСО е определена в Договора за Европейския съюз (ДЕС). Lirex изгражда специализирани системи и индивидуални ИТ решения според целите на организацията, категоризирани в 2 направления. начало застрахователна библиотека Делови решения ... устойчива и удовлетворяваща приоритетност на общите цели на организацията над индивидуалните на работещите в нея и за нея; б/ да се ... Също така решението за проследяване на хора и активи може да намери приложение в големи организации, които имат мобилна техника и апаратура (болници, наземна поддръжка на летища и др.). Решенията за сигурност и управление на данните на Netwrix се разпространяват на нашия пазар от официалния дистрибутор КОМПЮТЪР 2000 България. Китайският парламент прие закона за националната сигурност на Хонконг, потвърдиха китайските власти, цитирани от Ройтерс. Бюрото по въпросите на Хонконг и Макао към китайското правителство каза за Службата за информационна сигурност на IBA Group осигурява постоянна защита на корпоративната мрежа и контролира дейността на организацията според нормативните актове на компанията. Поръчай "Делови решения. Методология и организация" от Румен Георгиев на топ цена от онлайн книжарница dbooks.bg на ☎ 0700 10 399 Вътрешни - цялостната дейност на организацията и политиката, която води спрямо . кадрите си (дали ще наема квалифицирани, или ще обучава). Зависи от . икономическите условия; Той на свой ред може да използва информацията, за да създаде стратегии за подобряване на организацията и нейните процеси. 360-градусова обратна връзка Друг вид изследване сред служителите е ... Продължава подготовката за провеждането на Международното изложение за отбранителна техника и услуги „Хемус 2020 - отбрана, антитероризъм и сигурност". То ще се състои от 30 септември до 3 октомври в… На основание § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗМИП Министерският съвет следва да приеме правилник за прилагане на този закон. В тази връзка е изготвен и предложеният ППЗМИП. Съветът за сигурност на ООН (на английски: United Nations Security Council, UNSC) е постоянно действащ орган на Организацията на обединените нации.. В съответствие с член 24 от Хартата на ООН, на него е възложена основната отговорност ... Решения на Народното събрание ... осъществяването на електронните комуникации и криптографската сигурност на ... - Наредба № 8121з-465 от 26.08.2014 г. за организацията и функционирането на ......