Безплатна електронна библиотека

Правилникът за вътрешния трудов ред - Нина Гевренова

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2007
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,53
ISBN: 9789547304550
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Нина Гевренова

Всички Нина Гевренова книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

Книгата е посветена на правилника за вътрешния трудов ред и мястото му в йерархията на източниците на трудовото право. Съдържа подробен анализ на процедурата за неговото създаване, съдържанието му и последиците при евентуално противоречие между правилника и Кодекса на труда, колективните трудови договори и другите вътрешни правилници и инструкции. Книгата посочва множеството възможности, които работодателят, съставяйки своя правилник, има на разположение, за да определя и възлага едностранно конкретни трудови задължения на своите работници и служители. Приложеният примерен правилник предлага практически идеи за различни законосъобразни решения, свързани с режима на работното време, почивките и отпуските, възлагането на задължения и реализирането на дисциплинарни наказания, работата в екип, поверителната информация, отношенията с клиентите, задълженията за предоставяне на информация от страна на персонала, неговия външен вид и т.н. Авторката е доктор по право и главен асистент в ЮФ на СУ "Св. Кл. Охридски". Писала е многобройни статии, студии и практически наръчници в областта на трудовото право, безопасните и здравословни условия на труд и т.н. Има богат опит като адвокат по трудовоправни съдебни спорове, процедури по преструктуриране, масови уволнения, изготвяне на трудовоправни документи, вътрешни правилници и правила, необходими за дейността на работодателите и специалистите по човешки ресурси и т.н.

... трудов ред. от neznaesht » 07 Окт 2004, 10:07 ... ODIT.info - Дискусия - правилник за вътрешния трудов ред ... . Може ли някой да ми покаже примерен образец на такъв правилник и какво трябва да се включва в него! Правилникът за вътрешния трудов ред (ПВТР) е вътрешен акт, чийто издател е работодателят. Правното основание за издаване н ... Изработване и приемане на Правилник за вътрешния трудов ... ... . Правното основание за издаване на ПВТР се съдържа в текста на чл. 181 КТ. Запомнете, че съгласно Наредбата за работното време, почивките и отпуските графикът за работа на смени е неразделна част от Правилника за вътрешния трудов ред на предприятието. ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД Г Л А В А П Ъ Р В А ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1 С този правилник се урежда организацията на труда, правата и задълженията на работодателя, работниците и служителите в ДГ№6 Чл. Чл.3. Правилникът за вътрешния трудов ред урежда: 1. възникването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения; Чл. 3. Правилникът за вътрешния трудов ред урежда: 1. Възникването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения; 2. Регламентация на разпределянето на работното време, почивките и Правилник за вътрешния трудов ред в СП pdf Файл / 875.2 kb Виж Информационен център за работа с граждани 02/8025601 1505 София, ул. П Р А В И Л Н И К. ЗА. ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД. 2015 - 2016 г.. ГЛАВА i. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. чл. 1.Правилникът се издава от директора на основание чл.181 т.1 от КТ и в изпълнение на чл.139 ал.1 от КТ, както и във връзка с Наредбата за работното ... Правилникът за вътрешния трудов ред конкретизира общо установените права и задължения на работниците съобразно особеностите на предприятието - чл.126, т.7 КТ....