Безплатна електронна библиотека

Комуникативната компетентност в съвременния научен дискурс

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ:
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,34
ISBN: 41698
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Всички книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

Сборникът съдържа 43 статии, посветени на фундаменталния за съвременната хуманитаристика проблем за комуникативната компетентност. Значимостта на предложените текстове се определя от необходимостта да се оптимизират процесите на общуването и от ролята на образованието като инструмент за развиване на комуникативната компетентност на подрастващите. Обект на анализ в първата част на сборника са методологичните аспекти на проблема. Прилагането на различни научни подходи има за резултат концептуализиране на онтологичните характеристики на комуникативната компетентност. Интерпретират се гносеологични, семиотични, прагматични; лингвометодически, литературнометодически и други аспекти. Втората част на сборника съдържа обосновка на технологични решения, ориентирани към реализация на актуални образователни проекти. Разкриват се функционалнопрагматични и социалноинтегративни страни на комуникативната компетентност на учители и на ученици. Сборникът е предназначен за специалисти по проблеми на теорията на комуникацията, за педагози, методици, лингвисти, литературоведи, учители, студенти и за всички, които се интересуват от въпросите на общуването в съвременния свят.

...лгарски език в 1. - 4. клас (граматика, правопис, правоговор и пунктуация) ... Развитие на социолингвистичната компетентност в ... ... . Бургас, Янита ЯС, 2008. iii. Методика на обучението по български език в средното училище (общи проблеми) В: Комуникативната компетентност в съвременния научен дискурс. Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Кирил Димчев. С., 2005, стр.118-122... ... КОМУНИКАТИВНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ В СЪВРЕМЕННИЯ НАУЧЕН ДИСКУРС ... . Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Кирил Димчев. С., 2005, стр.118-122... Мая Сотирова. Югозападен университет „Неофит Рилски" Имейл: [email protected] Абстракт: Проблемът за комуникативната компетентност на педагогическите специалисти отдавна е предмет на сериозни научни дискусии. Димитрова, Димка (2005) Текстът и неговият анализ В: Комуникативната компетентност в съвременния научен дискурс, сборник в чест на 70-годишнината на проф. Кирил Димчев, С, Булвест 2000, 2005, с.178-184; isbn 954-18-0455-1. Комуникативната компетентност в съвременния научен дискурс. София: Булвест 2000. [3] Тоцева, Я. (2011). Интеркултурна комуникация и интеркултурна комуникативна компетентност, сп. В сб. Комуникативната компетентност в ...