Безплатна електронна библиотека

Индивидуалният административен акт по АПК - д-р Иван Тодоров

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2007
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,77
ISBN: 13:9789542800777
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: д-р Иван Тодоров

д-р Иван Тодоров книги Индивидуалният административен акт по АПК epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

Първата книга с USB устройство за пренос на данни. Флаш паметта съдържа текста на изследването, справочния апарат, изключително бърза търсачка и допълнителни преобразуващи програми.Авторът, един от големите специалисти по административно право у нас, на базата на Административнопроцесуалният кодекс изследва понятието, предмета и метода на правно регулиране, издаването, източниците и правоотношенията при издаване на индивидуалните административни актове. Подробно са разгледани принципите на производство, тенденциите при издаване, съществените нарушения, участниците и възникващите усложнения във връзка с тях.Книгата впечатлява с пълния справочен апарат, подробните бележки под линия, предметният указател на основните термини, указател на цитираните нормативни актове и указател на цитираната съдебна практика.

...инистративен орган или на друг овластен със закон за това орган или организация, с ... Индивидуалният административен акт по АПК. проф. д-р Иван ... ... ... Индивидуалният административен акт по АПК Автор: проф. д-р Иван Тодоров Дата на издаване: Януари 2012 Съгласно чл. 21, ал. 1 от АПК индивидуален административен акт е волеизявление или изразеното с действие или бездействие волеизявление на административен орган или на друг овластен със ... Индивидуалният административен акт по АПК ⚫ от д-р Иван Тодоров 【СИЕЛА】 13:9789542800 ... 45. Обжалване на административни актове пред съда: а ... ... ... Индивидуалният административен акт по АПК ⚫ от д-р Иван Тодоров 【СИЕЛА】 13:9789542800777 Купете онлайн или на ☎0800 1 25 25 Онлайн книжарница Сиела 1. Разпоредбата на чл. 140, ал. 1 АПК е приложима при избор на ред за оспорване, когато в индивидуалния административен акт е посочена само възможността за оспорването му по административен ред. (1) Производството по издаване на индивидуален административен акт започва по инициатива на компетентния орган или по искане на гражданин или организация, а в предвидените в закона случаи ... Индивидуалният административен акт може да бъде получен на мястото, където е заявен, или на посочен точен адрес, в случай че е заявено получаване чрез лицензиран ДОКАЗАТЕЛСТВА И ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИ СРЕДСТВА В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ИЗДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ПО АПК ... Индивидуалният административен акт се издава, след като се изяснят ... В такъв случай предлаганите промени в чл.21 АПК с нищо не променят извода, че „административна услуга" по смисъла на АПК би било издаването на админист...