Безплатна електронна библиотека

Паричният ред - Николай Неновски

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2007
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,28
ISBN: 9789542801566
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Николай Неновски

Тук ще намерите книгата Паричният ред pdf

Описание:

Теорията на парите не може и не трябва да бъде единствено пресичане на криви, движение на парични агрегати, лихвени проценти и валутни курсове. Тя трябва да отрази реалния живот, където парите са в центъра на интересите и борбите за власт на различните социални групи и отделните индивиди, на техните конфликти и кооперация. В книгата е направен опит за изграждане на нов теоретичен социологически модел на паричните системи, който да послужи не само за по-нататъшно развитие на паричните изследвания, но и за редица чисто приложни и емпирични анализи. Николай Неновски е преподавател по теория на парите и международни финанси в катедра "Финанси" на Университета за национално и световно стопанство. Той е член на Управителния съвет на Българска Народна Банка.

...ата има описание и съвети за изготвянето на отчета за паричния поток по пряк метод ... Парите и реалният живот* ... . Да не се бърка с отчет главна книга Паричният превод може да е безналичен или наличен. (2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г.) Безналичен превод е паричен превод, извършен чрез задължаване на банкова сметка на наредителя и/или заверяване ... Паричният поток към Русия не спира: Поредни 16 млн. лева за МиГ-овете - Правителств ... store.bg - Паричният ред - Николай Неновски - книга ... ... Паричният поток към Русия не спира: Поредни 16 млн. лева за МиГ-овете - Правителството гласува поредните 16 млн. лева за стягането на старите съветски изтребители МиГ 29, благодарение на които... Условия и ред за изплащане на премии ... тогава паричният стимул се изплаща в зависимост от действително работеното време. Наградата не се дава на военнослужещи, които служат в звена, където ... (5) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Данъчната основа, формирана по реда на ал. 3, съответно по реда на ал. 4, може да се отрази в дневника за продажби на един ред....