Безплатна електронна библиотека

Социално осигуряване– 2003 - Йордан Христосков

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2003
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,45
ISBN: 954-608-084-5
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Йордан Христосков

Най-добрият Социално осигуряване– 2003 pdf, който ще намерите тук

Описание:

...-00-845 от 10.05.2006 г. относно социално осигуряване на земеделските производители и ... Кодекс за социално осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 67 от ... ... ... КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ - Нови изменения от 13 Ноември 2012г. В сила от 01.01.2000 г. Обн. ДВ. бр.110 от 17 Декември... 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване, се осигуряват върху минималния осигурителен доход, определен за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване. (4) (Нова - ДВ, бр. Кодекс за соц ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... . 4, ал. 3, т. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване. (4) (Нова - ДВ, бр. Кодекс за социално осигуряване от 2003 г., последно изменен през 2014 г. / Social Security Code of 2003, last amended in 2014 Закон за здравното осигуряване 1998 г., последно изменен през 2016 г. КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ 2003 Г.) Информацията е предоставена от ciela.net В сила от 01.01.2000 г. Най-новия Кодекс за социално осигуряване вижте тук >>> ... (изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) суми от държавния бюджет за осигуряването на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 2 и 4 и суми от бюджета на ... Спогодби за социална сигурност. Двустранни спогодби за социално осигуряване. Международни договори по които Република България е страна. - всички видове социално осигуряване в случай на заболяване, при бременност и раждане, при старост, инвалидност, независимо от причините й, при загуба на наследодател и др. ДОПЪЛНИТЕЛНО СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (Загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.) ДЯЛ ПЪРВИ (Нов - ДВ, бр. 67 от 2003 г.) ДРУЖЕСТВА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. Глава девета ДОГОВОР между Република България и Република Македония за социално осигуряване Author: vsimidchieva Last modified by: vsimidchieva Created Date: 8/13/2007 9:10:00 AM Company: NZOK Other titles Актуализирани текстове на Кодекса за социално осигуряване и на други нормативни актове. ... 25 Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за ... Кодекс...