Безплатна електронна библиотека

Държавна и общинска собственост

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2003
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,98
ISBN: 954-730-178-0
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Можете да изтеглите книгата Държавна и общинска собственост във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

...щините. Регистърът е извадка от данните в Актовете за Общинска Собственост (АОС), актуални към 22 ... 17. ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ Същност и видове. Ограничения на ... ... .06.2020 г. Не съдържа бившите общински имоти, които вече са сменили собственика си. Държавна и общинска собственост. По силата на чл. 17, ал. 4 от Конституцията режимът на обектите държавна и общинска собственост се определя със з ... Държавна и общинска собственост ... . 17, ал. 4 от Конституцията режимът на обектите държавна и общинска собственост се определя със закон. В изпълнение на тази разпоредба през 1996 ... При заявен интерес от страна на физически и/или юридически лица администрацията предоставя заверени копия от договори, заповеди и други документи, налични в архив "Държавна собственост". Актът за общинска собственост е официален документ, съставен от длъжностно лице по ред и форма, определени в закона. (3) Актът за общинска собственост няма правопораждащо действие. Чл. 6. (1) (Доп. (датата, на която забраната за придобиване по давност по чл. 89 ЗС е ограничена само до публичната държавна и общинска собственост) и 01.06.2006 г. (датата на гласуване на параграф 1 ЗДЗС). В първите две, както и в последното се приема, че 31.05.2006 г. е последният ден, с изтичането на който недвижим имот - частна държавна или общинска собственост, може да се придобие по давност на ... Според мотивите към законопроекта действащата преди приетата поправка разпоредба на ал. 5 на чл. 58 ЗОС давала възможност за наличие на два акта за собственост - за държавна и за общинска ... Едноличните търговски дружества с държавно имущество и държавните предприятия, които по силата на закон ползват, управляват или експлоатират обекти - публична държавна собственост, както ... (1) С наредбата се определят условията и редът за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска соб...