Безплатна електронна библиотека

Кодекс за социално осигуряване - Коментар 2003 - Емилия Иванова

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2003
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,74
ISBN: 20912
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Емилия Иванова

Тук ще намерите книгата Кодекс за социално осигуряване - Коментар 2003 pdf

Описание:

... и начина за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните средства на ... PDF КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ ... ... ... КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ 2003 ... - ДВ, бр. 67 от 2003 г.) Този кодекс урежда обществените отношения, свързани със: 1. държавното обществено осигуряване при общо ... КФН, 22.08.2013 . г. КОДЕКС за социално осигуряване (Загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 ... Кодекс за социално осигуряване ... ... КФН, 22.08.2013 . г. КОДЕКС за социално осигуряване (Загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.) Предмет ODIT.info - CIELA Нормативи - Кодекси - КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ 2003 Г.) 1 КОДЕКС за социално осигуряване (Загл.изм.- ДВ, бр. 67 от 2003 г.) Обн., ДВ, бр. 110 от 17.12.1999 г., в сила ... Книга за държавното обществено осигуряване, за допълнителното задължително и опълнителното доброволно пенсионно осигуряване през 2021 г. КОДЕКС за задължително обществено осигуряване ДВ. бр. 110 от 1999 г., в сила от 1 януари 2000 г. Предмет Чл. 1. Този кодекс урежда задължителното обществено осигуряване, което включва държавното обществено осигуряване при ... ЗАКОН за здравното осигуряване Обн., ДВ, бр. 70 от 19.06.1998 г., изм., бр. 93 от 11.08.1998 г., бр. 153 от 23.12 ... КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ - Нови изменения от 13 Ноември 2012г. В сила от 01.01.2000 г. Обн. ДВ. бр.110 от 17 Декември... 27. ИЗДАНИЕ КЪМ 11 ФЕВРУАРИ 2019 Г. Представена е законовата уредба на задължителното и доброволното социално осигуряване - Кодекс за социално осигуряване, Закон за установяване на трудов и осигу­рителен стаж по ... Кодексът за социално осигуряване (съкратено КСО) е нормативен акт, част от българското действащо законодателство, приет от Народното събрание и обнародван в Официален раздел на Държавен вестник, бр. 110 от 17 декември ... Кодекс за социално осигуряване - Коментар 2003 Издателство: Нова Звезда Автор: Емилия Иванова Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината: - със завяка за абонамент; - в офиса на издателството; - на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93; - чрез нашите търговски представители във Вашия регион; Кодекс за социално осигуряване. В сила от 01.01.2000 г. ... - ДВ, бр. 67 от 2003 г.) Този кодекс урежда обществените отношения, свързани със: ... БР. 67 ОТ 2003 Г.) Глава първа....