Безплатна електронна библиотека

Пяти достоитъ: Сборник в памет на Петър Кожухаров

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2003
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,74
ISBN: 954-871-223-7
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Най-добрият Пяти достоитъ: Сборник в памет на Петър Кожухаров pdf, който ще намерите тук

Описание:

...иродни бедствия в новооткритата част на Euch ... ПЯТИ ДОСТОИТЪ - ilitizda.com ... . Sin. и техните късни южнославянски съответствия - В: Пэти достоитъ. Сборник в памет на Стефан Кожухаров. С., 2003, 112 - 125. Plovdiv. "Култът към търновските светци в славянската ръкописна традиция през xvii век." // Пэти достоитъ. Сборник в памет на Стефа ... Димитър Солунски - Уикипедия ... ." // Пэти достоитъ. Сборник в памет на Стефан Кожухаров. С., 2003, 246-260. Д-р Петър Берон в Румъния - нови документални свидетелства. ... Пэти достоитъ. Сборник в памет на Стефан Кожухаров. С., 2003, 217-228. Проложные стихи в Стишном прологе. Slavia ortodhoxa. Език и култура. С ... Канонът за св. Димитър Солунски (нови данни за историята на текста). // Пэти достоитъ. Сборник в памет на Стефан Кожухаров. С., 2003, 68-94. Кожухаров 1986 и 1995). Заглавие (ориг): Кано(н) гла(с). д͠. пѣ(с). а͠. їрмо(с). морѧ чьрьмь ... един препис в сръбски служебен миней от началото на ХІv в. - САНУ № 58); в празнични минеи от Хv в., където ... "Култът към търновските светци в славянската ръкописна традиция през xvii век." // Пэти достоитъ. Сборник в памет на Стефан Кожухаров. С., 2003, 246-260. Томова, Е. Studia serdicensia humanitatis. Форма за търсене. Търси The Topoi Depicting the Ruler-Saint and the Warrior-Saint in the South-Slavic Literature of the 13th Century 105. Мирчева 2003 Мирчева Б. Канонът за св. Димитър Солунски (нови данни за историята на текста) // Пъти достоитъ. Сборник в памет на. 106. Стефан Кожухаров. София: Издателски център «Боян Пенев», 2003 ... Сборник в памет на Стефан Кожухаров. ... Стефан Кожухаров. 1985. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Зографския манастир на Света гора. ... Петър, ed. Кирило-Методиевска енциклопедия. Димитър Солунски. - Във: В памет на Петър Динеков. ... (нови данни за историята на текста). - В: Пѣти достоитъ. Сборник в памет на Стефан Кожухаров. ... Сборник в памет на Стефан Кожухаров. С., 2003 ... Архангели"), в ръкописи от xviii в. (сборник на поп Пунчо от 1796 г., НБКМ 693), в Сърбия (Михаилович 1975: 74, 286-291), Русия и Украйна (от xvi и xvii в., запазени в Лвовския музей на изкуството, Националния музей ... Математикаи математическо образование : Доклади на тридесет и втората пролетна конференция на Съюза на математиците в България.Слънчев бряг, 5-8 април, 2003 = Mathematics and education in mathematics. Proceeding of the Thirty second spring conference of the Union of ... „Помѣнѣте чьтавшаıєго" - В: Пѣти достоитъ. Сборник в памет на Стефан Кожухаров, С. 2003, с. 186-195; Кръстев, Г. „Функции на вербалния знак в литературата на Средновековието" - Пак там, с. 196-201. Христо Брезински jf - Българска реч y1 - 2012 a1 - Вачкова, Кина vl - 18 is - 1 er - ty - jour t1 - В памет на професор д-р Карл Гутшмит jf - Българска реч y1 - 2012 a1 - Бояджиев, Тодор vl - 18 is - 1 er - ty - jour t1 - В памет на чл-кор ... Към края на ис...