Безплатна електронна библиотека

Причини за бюджетния дефицит. Макроикономическа среда, бюджетни приходи и разходи - Николай Гълъбов

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2004
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,87
ISBN: 9789541579
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Николай Гълъбов

Николай Гълъбов книги Причини за бюджетния дефицит. Макроикономическа среда, бюджетни приходи и разходи epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

Бюджетният дефицит (респективно излишък) е сравнително най-синтезиран израз на бюджетната политика. Същевременно необходимостта от неговото финансиране осъществява връзката между бюджетната и паричната политика. При прехода към пазарна икономика важността на бюджетния дефицит, както и на всички парични инструменти и индикатори, расте. Това се дължи на активното използване на пазарните сили, за разлика от пасивното им („отчетническо") използване при планово-директивната икономика. При последната дефицитът се определя в съответствие с плана. Наличието на умерен дефицит не е икономически важно, доколкото цените (в широк смисъл - т. е. и лихвите, валутният курс, заплатите) се намират под силен административен контрол. Така излишъкът на ликвидност се компенсира от „принудителните" спестявания на домакинствата. Това намира израз в дефицита на потребителски стоки в сравнение с платежоспособното търсене по официалните цени. При пазарната икономика бюджетният дефицит е жизнено важен за управлението на икономиката. Размерът му и начинът на неговото финансиране влияят на икономическата активност и на паричната маса. Финансирането на дефицита е една от най-важните причини за инфлацията, доколкото движението на цените е свободно и излишъкът от ликвидност при надпреварата за ограниченото предлагане на стоки и услуги отразява излишъка на търсенето. За ограничаване на излишното търсене финансирането на дефицита (особено чрез емисия на пари) трябва да бъде снижено чрез ограничаване на самия дефицит. Изборът на начини за финансиране на бюджетния дефицит (различни вътрешни заеми, външни заеми, емисия на пари, валутни резерви и бюджетни остатъци, приходи от приватизация или комбинация от някои от тях) изисква прецизна координация с инструментите на паричната политика (управлението на държавния дълг - вътрешен и външен).В този смисъл нараства и необходимостта от повече и различни изследвания, свързани с бюджетния дефицит. В предлагания труд се поставя за цел да се изследват първичните (фундаментални) причини за възникване на бюджетния дефицит.

...ло икономически растеж, и така повишени бюджетни приходи в бъдеще, които дори да ... Книги За Финансисти | Cfo ... ... Общо приходи и помощи ... тенденции в приходната част на бюджета и увеличаване на бюджетния дефицит. 6. В същото време бюджетните разходи за първите два месеца са 4 496 млн. лв. при разходи за ... Законът за устройството на държавния бюджет е един от силно ... Финансова грамотност • Книги • Цени | Ciela.com - Страница 5 ... . лв. при разходи за ... Законът за устройството на държавния бюджет е един от силно консервативните закони, който през 16-те си години действие е претъпял относително малък брой изменения и допълнения - девет на брой. 1.2. Причини за възникване на дълговата криза 2. Причини за възникване на Европейската дългова криза 2.1. Връзка Световната финансова криза от 2008 г. и Европейската дългова криза 2.2. Източник: БНБ, НСИ, МФ, Евростат, ПФБК прогнози * Данните за ХИПЦ, безработицата, бюджетния дефицит, държавния дълг, текущата сметка и ПЧИ за 2014 г. са предварителни; данните за БВП за 2014, както и всички данни за 2015 г. са ......