Безплатна електронна библиотека

Наредба за пенсиите и осигурителния стаж; Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране; Инструкция N13 за прилагане на наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2004
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,79
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Най-добрият Наредба за пенсиите и осигурителния стаж; Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране; Инструкция N13 за прилагане на наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране pdf, който ще намерите тук

Описание:

... издала изплащателни ведомости за заплати в осигурителния архив на НОИ, ако не проверете държавен архив Московска ... 【Наредба за пенсиите и осигурителния стаж; Наредба за ... ... ... Обезщетение за придобито право на пенсия се изплаща при прекратяване на трудовото или служебното правоотношение, а не заради самото пенсиониране. Кодекс на труда - 2020. ... Наредба за пенсиите и осигурителния стаж - ИК "Труд и право" Наредба за пенсиите и осигурите ... Пенсии за осигурителен стаж и възраст ... . Кодекс на труда - 2020. ... Наредба за пенсиите и осигурителния стаж - ИК "Труд и право" Наредба за пенсиите и осигурителния стаж Въведете част от заглавието ... НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 19 ОТ 2003 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2003 Г.) ... Правилник за категоризиране на труда при пенсиониране (обн., ДВ, бр. 39 от 1998 г.; изм., бр. 123 от 1998 г.), се ... Различни са условията за пенсиониране за парашутисти, летци, екипажи на подводни съдове и водолазния състав (чл. 69, ал. 4 и 7 КСО).За тях от 01.01.2016 г. също се въвежда задължителна навършена възраст, с оглед правото на ... - ИНСТРУКЦИЯ № 13 от 31 октомври 2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране. - НАРЕДБА № 4 от 11.05.1993 г.за документите,необходими за сключване на трудов договор Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране (Загл. изм. - ДВ, бр. 114 от 1999 г.) Приета с ... В случаите, когато тези документи липсват, осигурителите или техните правоприемници по изключение могат да издават удостоверения за осигурителен стаж и въз основа на други автентични ... Министрите ще приемат и постановление за допълнение на наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета през 2000 г. автор: Ваня Иванова. В брой: 99 на ДВ, от дата 17.12.2019 беше обнародван Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.. В Преходните и заключителните разпоредби са направени промени в Кодекса за социално ... (2) Трудовият стаж по ал.1 може да допълва трудовия стаж при пенсиониране на лицата по чл.6 и по чл.7, ал.1 от Закона за пенсиите само при наличие на 13 години и 4 месеца действително изслужени по ......