Безплатна електронна библиотека

Управление на риска - Христо Драганов

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2004
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,73
ISBN: 978548401177
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Христо Драганов

Можете да изтеглите книгата Управление на риска във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

...аводнения Оценката и управлението на риска от наводнения за Р ... Отдел „Оценка и управление на риска" | Община Пловдив ... . България е предмет на Европейската Директива за наводненията (ДН), която е в сила от 26.11.2007 г. и е ... Под управление на риска се разбира възможността за настъпване на определено неблагоприятно събитие, което причинява загуби на имущество, получаване на доход под очакваното ниво и т.н ... Начало Програма за управление на риска След оценката на р ... Планове за управление на риска от наводнения (ПУРН ... ... .н ... Начало Програма за управление на риска След оценката на риска, логичната следваща стъпка е съставянето на програма с мерките за намаляване и ограничаване на съществуващия риск. На етап внедряване риска следва да се отчита при конфигуриране, тестване и проверка на изискванията към системата, а пълния цикъл по управление на риска трябва да предшества внедряването ... Отскоро управление "Управление на риска" разполага и с отдел по "Моделиране на риска", в който работя като старши специалист от декември 2007 г. Комитет по управление на риска се сформира на основание чл.25, ал.4 от Закона за администрацията, чл.4, ал.1, чл.7, ал.1, чл.12, ал.1 - 4 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния ... 1 СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО (Утвърдена с решение по т. 1 на УС на НИП по Протокол № 114/30.09.2019 г.)Гр. София, 2019 г. Управление на риска се осъществява чрез: 1. Определяне и конкретизиране на рисковете, които намаляват рисковете до нива, определени от ръководството като приемливи. управление на риска, а чрез него на изпълнителния директор на агенцията, че критичните рискове са ограничени до допустимите за организацията нива. управление на риска, за да има съизмеримост между нивото, вида и прозрачността на управление на риска от една страна и възможността за организация по изпълнение на договора от друга. Управление на риска в извънредни събития. Швейцарската централна банка неочаквано отдели Швейцария от еврото на 15 януари 2015 г. Регистър на наблюдаваните рискове в Медицински университет - Плевен, 2015 - 2016. Стратегия за управление на риска в Медицински университет - Плевен 7.Изработва годишен план за управление на риска и го предлага за одобрение на Ръководителя на Управляващия орган. 8.При съмнение, че проявата на риска представлява и нередност уведом...