Безплатна електронна библиотека

Семантика и прагматика на българските неопределителни местоимения - Петя Осенова

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2004
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,48
ISBN: 9548021056
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Петя Осенова

Насладете се да четете Семантика и прагматика на българските неопределителни местоимения Петя Осенова epub книги безплатно

Описание:

... ... На фигурата са показани ключовите таблици от базата на Moodle, user и course, както и на някой други по-важни релации ... Българска електронна лингвистична библиотека ... . В действителност картинката е с много по-големи размери (1000 на 1 000) и итеглянето и ... Семантика и прагматика на детерминацията в съвременния български език. Автореферат за присъждане на научната степен „доктор на науките", Пловидв, Изд. на ПУ, 2018 г. момчета и малки мо ... Българска електронна лингвистична библиотека ... . Автореферат за присъждане на научната степен „доктор на науките", Пловидв, Изд. на ПУ, 2018 г. момчета и малки момичета" (Вежбицка 1992: 193). Разработването на проблемите на личните имена от гледна точка на лингвистичната семантика и прагматика е наложително във връзка с това, че Над 60 млади филолози се събират в Пловдив за участие в поредната студентско-докторантска конференция. Тази година тя има 18-то издание, а мотото е „Слово и памет". Форумът се организира от Филологическия факултет на ... Значение и употреба на българските местоимения Местоименията са думи, които при оределени условия и обстоятелства може да заместват съществителни, прилагателни или числителни имена; някои местоимения служат в ... УВОД Обект на изследване в настоящата монография са традиционно включваните в термина местоимения неопределителни думи, а именно - субстантивните от реда кой (някой; нещо; кой да е; който и да е; еди-кой си) и адективните България уменията на завършилите висше образование и професионално образование и обучение не отговарят достатъчно на нуждите на пазара на труда, а българските ученици са на последните места в Защищава докторат през 1991 г. с дисертация на тема „Българските местоимения" - един труд, който тя издава като монография още в 1986 г. и който веднага привлича вниманието на целия ... (1994). За отношението между граматика и прагматика. // Д. Станишева, Р. Ницолова (съст.). Граматика и семантика на славянските езици в комуникативен аспект. София: Университетско издателство „Св. Ст. Стоянов подчертава съществуването и на генерична (обобщаваща) функция на членуваните съществителни: Дървото (=всяко дърво) е растение. Като се опира на разработките на В. Лингво-методическа характеристика на българските и руските лични местоимения от трето лице в светлината на данните на текстовата лингвистика // Научни трудове на ВВОУ „В. За значението на българските неопределителни местоимения // Помагало по българска морфология. Имена. София: Наука и изкуство,1978....