Безплатна електронна библиотека

Процедури и приложни документи по устройство на територията и по строителството - Савин Ковачев

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2004
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,28
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Савин Ковачев

Всички Савин Ковачев книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

...иторията и регионална политика (НЕСУТРП) за разглеждане на проекти на общи и подробни устройствени ... 《Процедури и приложни документи по устройството на ... ... ... СРОК: -14 дни по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ - 30 дни по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ ТАКСА: За одобряване на технически и работни проекти: Проекти за ново строителство: - за жилищни сгради - 0,20 лв./кв.м РЗП ... Съавтор е на книгите „Новите положения в нормативната уредба на устройството на терито ... Процедури и приложни документи по устройството на ... ... ./кв.м РЗП ... Съавтор е на книгите „Новите положения в нормативната уредба на устройството на територията", „Новите положения в Закона за устройство на територията" и „Процедури и приложни ... Страхотен избор на книги Процедури и приложни документи по устройството на територията и строителството на цена от 30.00 лв. ☛ Booktrading.bg За повече информация и въпроси ☎0882 907 212 Дирекция "Инвестиционна политика и устройство на територията", която чрез петте си отдела - Отдел "Инвестиционна политика и строителство", Отдел "Устройство на територията и кадастър", Отдел "Управление на общинска ... Считам, че тези санкции ще доведат до по-голяма прецизност в процесите по устройство на територията и от друга страна, ще имат превантивна мярка по отношение незаконното строителство. Действието на процедурата е регламентирано в Закона за устройство на територията (ЗУТ); Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство. ДНСК упражнява контрол по спазването на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влагането на ... Процедури и приложни документи по устройството на територията и строителството Савин Ковачев, инж. Милка Гечева, Стоянка Илова, Борислава Филипова, арх. Пенчо Димитров Труд и право Процедури и приложни документи Съдебни искове "Вещно право" Съдебни искове "Облигационно право" Процедури по ЗОП 2015 и 2014 Вътрешни правила за провеждане на процедури по ... Услуги по устройство на територията и строителство ... Стая №18 "Устройство на територията" Работно време от 8:30 до 17:00 ... Обществена консултация по Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията за създаване на eдинен публичен регистър по устройствено планиране на територията, инвестиционното ... Наименование на услугата. Цена. Цена. С ДДС. 1. Ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за разполагане на строителни материали / за ІІІ-та зона /. 1,00лв/м 2 /ден. Без ДДС 2. Нормативна основа на устройството на територията. Органи по териториалното устройство. 3. Устройство на територията. Понятие и видове територии. 4. Кадастрални планове. Процедури и приложни документи по Съдържание устройството на територията и строителството Процедура № 6 Инвестиционно проектиране в процеса на изработване на подробен устройствен план....