Безплатна електронна библиотека

Закон за здравето. Закон за лекарствата и аптеките в хуманната медицина / 2004

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2004
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,63
ISBN: 28002
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

книги Закон за здравето. Закон за лекарствата и аптеките в хуманната медицина / 2004 epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

.... бр. 102 от 2018 г., в сила от 01 ... История на лекарствената регулация в България ... .01.2019 г.) Условията и редът за ... Закона за лечебните заведения , здравните заведения по този закон и Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина , както и държавните , общинските и обществените органи и ЗАКОН ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА В сила от 13.04.2007 г. Обн. ДВ. бр.31 от 13 ... ... Закон за лекарствата и аптеките в хуманната медицина Отм ... ... .04.2007 г. Обн. ДВ. бр.31 от 13 ... Закона за лечебните заведения, здравните заведения по този закон и Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, както и държавните, общинските и (1) Издадените по реда на отменения Закон за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (обн., ДВ, бр. 36 от 1995 г.; изм., бр. 61 от 1996 г., бр. 38 от 1998 г., бр. 30 от 1999 г., бр. 10, 37, 59 и 78 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г ... Още по темата: ЗАКОН ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА ; УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ОТПУСКАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПО ЧЛ. 262, АЛ. 6, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ... Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, 454-01-129 от 25/11/2004 г. Закон за здравето. Закон за здравното осигуряване. Закон за бюджета на НЗОК за 2006г. Закон за лечебните заведения. Закон за лекарствата и аптеките в хуманната медицина. (3) Аптеките са здравни заведения със статут и дейност, определени със Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина. Чл. 22. в хуманната медицина, изменен и допълнен като Закон за Лекарствата и Аптеките в Хуманната Медицина (ЗЛАХМ) през 2000г. и 2002г. До излизането на ЗЛАХМ фармацевтичният сектор се регулираше чрез ... осигуряващ развитието на тази сфера е Закон за Здравето , обнародван в ДВ от10.08.2004,който влиза в сила от 01.01.2005г.По . ... по този закон и Закона за лекарствата и аптеките в хуманната . От 1 януари 2007 год. предвиждаме да влезе в сила нов Закон за лекарствата и аптеките в хуманната медицина Закон за здравето. Чл. 19. (1) Държавният здравен контрол се извършва систематично ­ без предварително ... 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г. ... лекарствата по смисъла на Закона за лекарствата и аптеките в ... замърсяването на храните или за преминаването в тях на чужди и опасни за здравето на ... В чл. 251б, ал. 2 се създава изречение трето: „Данните по ал. 1, т. 6 се съхраняват и за нуждите на принудителното изпълнение на задължителната изолация и болничното лечение на лица по чл. 61 от ... Закон за здравето. Закон за лек...