Безплатна електронна библиотека

Теоретични основи на наказателнотозаконотворчество - Никола Филчев

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2004
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,64
ISBN: 9546497258
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Никола Филчев

Насладете се да четете Теоретични основи на наказателнотозаконотворчество Никола Филчев epub книги безплатно

Описание:

...на на предоставените от правителствата услуги на своите граждани ... PDF 1. ВЪВЕДЕНИЕ 1.1. 1.2. 3 1.3. 1.4. ... .-Данъците се приемат като цена на предоставените услуги на своите граждани в еквивалентната теория за ... ОБЕКТИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ. ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ Живко Иванов Драганов АВТОРЕФЕРАТ на дисертационен труд за присъждане на научна степен "доктор на юридическите науки" София, 2016 ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ЛОГИСТИКАТА 1. ВЪВЕДЕНИЕ В ЛОГИСТИКАТА ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ЛОГИСТИКАТА. 3. ТЕРМ ... 5.Теоретични основи на данъка :: Economic Career Business ... . ВЪВЕДЕНИЕ В ЛОГИСТИКАТА ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ЛОГИСТИКАТА. 3. ТЕРМИНОЛОГИЯ НА ЛОГИСТИКАТА. д-р инж. Спас Димитров. гл. експерт в дирекция "Логистика" на ЦУ на НАП София. Abstract: The study is a linguistic investigation of the terms of the logistics. The За да се води правилна научно обоснована политика на национална сигурност, е необходимо да се познават нейните теоретични основи.Съществуват различни възгледи и теоретични обосновки, които силно се различават в ... Теоретични основи на националната сигурност "Сигурност" е едно от най-често употребяваните, но многозначни съвременни понятия.... Теоретични основи на въздействието на фискалната политика върху икономиката Общото равнище на заетост и цени в икономиката зависи от равнището на съвкупното търсене, ръст на престъпността, отслабването на социално-правния контрол, динамиката на обществените отношения в услови-ята на преход изискват теоретичен инструмент, който ще Теоретични основи на информатиката ... основните математически методи и формални средства за описание на компютърните системи. В него се разглеждат формирането на понятиен апарат, на ... Основните направления, в които се развива специализираното обучение по "Теоретични основи ... 1. Стойностна теория за цените - Тази теория възприема стоковата цена като израз на единно качество. Класици - Д.Рикардо, А.Смит, К.Маркс. С... Изложените теоретични основи и принципи за изграждане на автоматизирани поточни линии, отнасящи се на...