Безплатна електронна библиотека

Закон за облагане доходите на физическите лица. В сила от 1 януари 2005 г.

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2004
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,55
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Тук ще намерите книгата Закон за облагане доходите на физическите лица. В сила от 1 януари 2005 г. pdf

Описание:

...ридическите лица и облагаемия доход на физическите лица за 2019 г ... ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ... ... . Попълване и подаване на данъчните декларации за ... 1. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) дейността от организиране на посочените в този закон хазартни игри; 2. приходите от сделки по чл. 1 от Търговския закон, както и от отда ... ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ... ... . приходите от сделки по чл. 1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на ДВ, бр. 95 от 01.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г.), не се смята за доход полученото имущество по наследство, завет и дарение, както и полученото имущество с възстановено право на собственост по реда на ... 1_182/16.11.2009 г КСО, чл.6, ал.3 ЗЗО, чл.40, ал.1,т.1 ЗДДФЛ, чл.13, ал.1, т.10 относно: данъчно третиране по отменения Закон за облагане доходите на физическите лица/ЗОДФЛ/ и по Закона за данъците върху доходите на физическите лица ... На вниманието на финансовия директор и гл. счетоводител П О К А Н А за обучителен семинар на тема: „Промени в сила от 1 януари 2020 г. в данъчното и осигурителното законодателство: - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) след намаленията по т. 1, 2 и 3, с облекчения за дарения в размер до 10 на сто по чл. 28, ал. 1, т. 1, букви "а" - "м", в размер до 50 на сто по чл. 28, ал. 1, т. 1, буква "н" и в ... Семинар: „Промени в сила от 1 януари 2017 г. в данъчното и осигурителното законодателство: Закон за корпоративното подоходно облагане; Закон за данък върху добавената стойност; Закон за данъците върху доходите на ... ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА В сила от 01.01.2007 г. Обн . ДВ . ... Чл. 12. (1) Облагаеми по този закон са доходите от всички източници, ... бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) един ... Този закон урежда облагането на доходите на физическите лица, ... (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) Предприятията ... Имаш домашна за "Закон за облагане доходите на физическите ... Промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица в сила от 01.01.2010 г. Регламенти за социална сигурност в Европейския съюз. ... получен заем от 2005 г. в размер на 160000 лв., като ... Съгласно действащия Закон за данъците върху доходите на физическите лица дивиденти и ликвидационни дялове в полза на местно или чуждестранно физическо лице от източник в България, и ... Примери за определяне на осигурителния доход и попълване на декларация обр. № 1 „Данни за осигуреното лице" за лицата получили компенсация по реда на постановление № 55 от 2020 г. в. Парламентът одобри на второ четене изменения в редица данъчни закони, предаде БТА. С промени в Закона за корпоративното подоходно облагане се изменят Законът за данъците върху доходите на физическите Разяснение Изх. № 26-О-42 от 02.04.2012 г. на НАП. Относно: Прилагането на чл. 42, и чл. 65 от Закона за Дан...