Безплатна електронна библиотека

Закон за Министерството на вътрешните работи/ 12 издание към 15 август 2012

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2012
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,56
ISBN: 978-954-730-783-4
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Тук ще намерите книгата Закон за Министерството на вътрешните работи/ 12 издание към 15 август 2012 pdf

Описание:

В сборника са поместени Законът за Министерството на вътрешните работи и правилникът за прилагането му, с които се уреждат принципите,задачите, дейностите, устройството и управлението на Министерството навътрешните работи и статусът на служителите в него.

...ътрешните работи (обн., ДВ, бр ... Закон за Преброяване 2021 | Национален статистически институт ... . 53 от ... бр. 15, 51, 52 и 95 от 2016 г., бр. 12, 58 и 96 от 2017 г.) § 1. ... на вътрешните работи, на кмета на община- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №Н-5 от 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд ,,Култура" (12.11.2012) Проект на ... (8) Органите ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... .11.2012) Проект на ... (8) Органите на Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция "Национална сигурност", Държавна агенция "Разузнаване", Служба "Военна информация" и Националната служба за ... ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ... Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието и ... бр. 54 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) ЗАКОН ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2011 Г. Обн. ДВ. бр.39 от 26 Май 2009г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Декември 2010г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Чл. 1. ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА В сила от 31.03.2001 г. ... министъра на вътрешните работи и председателя на Държавна агенция " Национална ... Министерството на културата при условията и по реда ......