Безплатна електронна библиотека

Природни туристически ресурси на България - Ваня Василева

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2018
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,44
ISBN: 2010012150
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Ваня Василева

Всички Ваня Василева книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

Красива ли е българската природа? Подходяща ли е тя за туризъм? Трябва ли да я превърнем в туристическа атракция? Това са въпроси, които вълнуват повечето българи. На тези въпроси настоящата книга не претендира, че дава еднозначен отговор, но дава насоки. В настоящето издание са разгледани различните видове природни туристически ресурси на България - планини, минерални води, море, защитени територии, климат, пещери, езера, растения и животни. Стремежът е те не просто да се опишат, а да се идентифицира значението им за развитието на българския туризъм, както и да се посочат бъдещите възможности в това отношение. Резултатите от проучването са структурирани в увод, осем глави и заключение.Красивата българска природа е често спрягано клише, когато се говори за туризъм. Но подробните и научно обосновани изследвания в това отношение са твърде малко. Книгата "Природни туристически ресурси на България" изследва различните компоненти на българската природа от гледна точка на възможностите, които те предлагат за развитие на туризъм. Стремежът е те не просто да се опишат, а да се идентифицира значението им за развитието на българския туризъм, както и да се посочат бъдещите възможности в това отношение.Резултатите от проучването са структурирани в увод, осем глави и заключение. Глава първа разкрива теоретичните аспекти на природните ресурси и по-конкретно на природните туристически ресурси. Идентифицирана е тяхната същност, особености и видове. Разкрито е значението им за туристическия бранш. Глава втора оценява географското положение на България от гледна точка на туризма. В трета глава са разгледани и оценени микро- и макрорелефните форми и по-конкретно планини, плажове, пещери и скални образувания. Климатът и неговите особености и отражение върху туристическия бранш са обект на внимание в четвърта глава. Водните ресурси са разгледани в глава пета. Обърнато е внимание не само на морето, но и на езерата, реките, водопадите, минералните води, както и на лечебната кал.Биотичните ресурси (растения и животни) се разглеждат в шеста глава. Глава седма е посветена на опазването на природните туристически ресурси, като специално внимание е отделено на защитените територии и възможностите, които те предлагат за туризма. В осма глава е направена цялостна оценка на туристическия природоресурсен потенциал на България. Направеното и представено проучване се базира на широк набор от изследователски подходи и методи, които са представени в началото на книгата.Книгата е предназначена не само за имащите отношение към туристическия бранш, но и за широката общественост. Подходяща е и да се използва и при обучението на учащи.

...актер ... Туристически ресурси - природни, антропогенни и човешки ресурси ... Антропогенни туристически ресурси (АТР) на България ... ... . Изпратен от: djemche на 2009-04-20 Добавен в: Теми по Туризъм Под влиянието на факторите, които изброихме в предното видео, са се формирали доста разнообразни туристически ресурси, като в зависимост от своя произход те се поделят на две големи групи: природни и антропогенни, и ... България е богата на антропогенни туристически ресурси на отдиха и ту ... 100 национални туристически обекта - Уикипедия ... ... България е богата на антропогенни туристически ресурси на отдиха и туризма, като с тях на 1-во място се свързва маршрутно-познавателния туризъм, в който преобладават културно-историческите ... Част от веществата, природните сили и топлината (енергията ), които служат на хората в тяхната стопанска дейност, се наричат природни ресурси. Използваните туристически ресурси се отличават с неподвижност на обектите, многократност на тяхното използване за туристически цели, атрактивност. Територията на страната ни не може да се сравни по големина с Русия, Канада, САЩ или някои от европейските държави, които разполагат с огромни природни ресурси. Това безспорно нарежда стопанството, Богат е както на природни, така и на антропогенни туристически ресурси /води, горски масиви, специфичен климат, минерални извори, разнообразен релеф, богат животински свят, архитектурни ... Pomagalo.com - Реферати, есета, доклади, лекции, курсови и дипломни работи, теми, съчинения... България разполага със значителни туристически ресурси, което определя и благоприятните перспективи пред развитието на туризма в бъдеще... Pomagalo.com - Реферати, есета, доклади, лекции, курсови и дипломни работи, теми, съчинения... България се намира на кр...