Безплатна електронна библиотека

Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика. Част II

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2015
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,46
ISBN: 9789547307333
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Насладете се да четете Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика. Част II epub книги безплатно

Описание:

Съставителство, подбор на съдебната практика, коментарни бележки, библиография - Константин КунчевВ сборника е събрана и систематизирана задължителна съдебна практика по тълкуването и прилагането на Закона за задълженията и договорите, като в допълнение е посочена и правна литература, която разглежда проблемите в тази област.Включената съдебна практика обхваща актове, постановени в периода 1952–2015 г.: тълкувателни решения и постановления на Пленума на ВС; тълкувателни решения на ВС и ВКС; решения на ВКС, постановени по реда на чл. 290 ГПК, както и други съдебни актове.Във втората от тематично обособените части подробно се обръща внимание на недействителността на договорите, представителството и едностранните волеизявления (чл. 26–44 ЗЗД).Поместените решения засягат основни въпроси на облигационното и търговското право и свързаните с тях проблеми от вещното, семейното, наследственото право и гражданския процес. Подредбата на решенията следва систематиката на ЗЗД, като към всяка разпоредба са поместени избрани извадки от решения и е изведен спорният въпрос, по който се търси разрешение. Целта на възприетия подход е по-лесно и бързо читателят да може да се ориентира в търсенето на отговор по определен практически казус, доколкото утвърденото тълкуване на разпоредбите на закона намира приложение при сходни хипотези и проблеми.Изданието се стреми да бъде от полза на широк кръг практикуващи юристи, както и на студентите по право.

...ниги-игри; Книжки за оцветяване 1 3 ... Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна ... ... .Закон за задълженията и договорите:Задължителна съдебна практика и дру-ги съдебни актове:Част 4.:Неоснователно обогатяване.Водене на чужда работа ... Правото - съдебна практика, теория и казуси.3,8 хил. харесвания.Страница за ин ... Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна ... ... .3,8 хил. харесвания.Страница за интересни съдебни решения, казуси от адвокатската практика и теорията, свързана с тях. Законът за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите отмени някои от тези текстове (чл. 3-7 например), други - измени (чл. 8, 9, 26 и др.) - и добави три нови: чл. 20а, чл. 114, ал. 4 и ......