Безплатна електронна библиотека

Закон за концесиите

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2018
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,91
ISBN: 9786192260590
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Насладете се да четете Закон за концесиите epub книги безплатно

Описание:

Изданието съдържа новия Закон за концесиите, който е в сила от 2 януари 2018 г. С него се уреждат условията и редът за възлагане на различните видове концесии според предмета им – за строителство, за услуги и за ползване на обекти, които са публична държавна или публична общинска собственост, необходимото съдържание на концесионните договори, както и отношенията, свързани с контрола по тяхното изпълнение. Текстовете са анотирани с вътрешни препращания и с препращания към други нормативни актове.

... от посочените в ... Отменен с § 3, т ... Закон за концесиите | Министерство на туризма ... . 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за концесиите - ДВ, бр. 96 от 1 декември 2017 г., в сила от 02.01.2018 г. Обн., ДВ, бр. 96 от 1.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г., доп., бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г., изм., бр. 7 ... Новият Закон ... ЗАКОН ЗА КОНЦЕСИИТЕ | Министерство на транспорта ... ... .01.2018 г., изм., бр. 7 ... Новият Закон за концесиите влезе в сила на 1 януари 2018 г. С него се въвеждат изискванията на Директива 2014/23/ЕС за възлагане на договори за концесия. Закон за концесиите. С този закон се уреждат условията и редът за предоставяне, изпълнение и прекратяване на концесии . обратно в списъка свали Свързани документи Закон за концесиите С този закон се урежда публично-частното партньорство, при което икономически оператор изпъл...